ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1.KONU

İşbu Ön Bilgi Formu’nun konusunu, Mackolik İnternet Hizmetleri A.Ş.’nin (“Maçkolik”) internete bağlı bilgisayar, tablet, akıllı telefon, ve Maçkolik mobil uygulamalarına ulaşma imkanı veren tüm benzeri cihazlar/yöntemler aracılığıyla Maçkolik mobil uygulamalarından (“Maçkolik Platformu”) spor maçlarına ilişkin sonuçları, maç istatistiklerini ve geçmiş spor müsabakalarına ilişkin içerik vb. her türlü dijital içeriğe reklamsız olarak (“Maçkolik Pro”) erişebilmek isteyen ve ios işletim sistemli cihazlar kullanan kullanıcıya (“Abone”) abonelik tesis ettiği, aşağıda nitelikleri ve fiyatı belirtilen  Maçkolik Pro hizmetinin sunulması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Abone’nin bilgilendirilmesidir.

 

2. HİZMETİ SAĞLAYAN FİRMA BİLGİLERİ

Unvanı: Mackolik İnternet Hizmetleri A.Ş. (“Maçkolik”)

Adresi: Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sk. No:1 Kadıköy/İstanbul

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü465409-0

Vergi Daire ve Vergi Numarası: Göztepe Vergi Dairesi / 6090444952

MERSİS No: 0609044495200001

Telefon: 0216 338 65 55

Eposta: destek@mackolik.com

KEP Adresi: mackolik@hs01.kep.tr

 

3. HİZMETİNİN NİTELİĞİ, KULLANIMI VE ÜCRETİ

3.1. Maçkolik, Maçkolik Platformu üzerinden spor maçlarına ilişkin sonuçları, maç istatistiklerini ve geçmiş spor müsabakalarına ilişkin bilgi vb. içerikleri sunmakta ve söz konusu Maçkolik Platformu’nda reklamlı şekilde yayımlamaktadır. Söz konusu içeriklere reklamsız olarak (“Maçkolik Pro”) erişmek isteyen Abone’ler, aşağıda belirtilen ödeme metodu ile yapacakları aylık ödemeler ile Maçkolik Pro’ya erişim imkanı sağlayacaktır.

3.2. Abone, abonelik ücretini ödediği sürece (Maçkolik’in ücretleri güncelleme hakkı saklıdır.) Maçkolik Platformu üzerinden sunulan Maçkolik Pro hizmetinden yararlanabilecek ve Maçkolik Platformundan reklamsız olarak faydalanabilecektir.

3.3. Maçkolik Pro’nun abonelik ücreti vergiler dahil aylık 14,99 TL’dir. Söz konusu ücrete ilişkin Maçkolik’in güncelleme yapma hakkı saklıdır.

3.4. Abone, söz konusu ücreti uygulama içi satın alma (In-app Purchase) yöntemi ile ios temelli Uygulama Mağazası (“App Store”) aracılığı ile ödeyecektir. Ücret, Abone’nin Uygulama Mağazası hesabı üzerinden belirlemiş olduğu şifresi ile yapılmakta olup, Uygulama Mağazası’nda kayıtlı kredi kartından otomatik olarak tahsil edilmektedir. Bu kapsamda hizmet bedelleri Maçkolik tarafından tahsil edilmemekte olup, Maçkolik sistemine Abone’nin herhangi bir banka veya kredi kartı bilgisi tanıtılmamaktadır.

3.5. Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden 24 saat önce sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle aylık (30) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında 24 saat içerisinde yukarıda belirtilen ödeme aracı ile tahsil edilecektir. 

3.6. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden en az 24 saat önce abonelik iptali talebinin Maçkolik Platformu’ndaki hesap ayarları üzerinden Maçkolik’e bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yenileme yapılacak ve ilgili ücret tahsil edilecektir.

3.7. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde, ücret iadesi yapılmayacak olup yenileme tarihine kadar Abone Maçkolik Pro’ya erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacak ve erişim sonlandırılacaktır.

3.8. Abonelik, satın alma işlemi gerçekleştikten sonra Maçkolik Platformu’ndaki hesap ayarları üzerinden Abone’nin dilediği zaman iptal edilebilecektir.

3.9.Maçkolik’i bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır.

3.10. Maçkolik’in, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmiş olan abonelik ücretinde yenilenen dönemden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ne var ki yapılan herhangi bir ücret değişikliği veya abonelik koşullarındaki değişiklikleri Abone kabul etmediği takdirde güncel abonelik ücretinin tahsil edileceği ya da değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar aboneliğini sonlandırma/iptal hakkı vardır. Aksi takdirde Abone, güncel abonelik ücretini ve/veya abonelik nezdinde değişiklikleri kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4. MAÇKOLİK PRO HİZMETİNİN TESLİMİ VE İFA YERİ

4.1. Abone tarafından, Maçkolik Pro Hizmetine erişim için Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi okunup kabul edildikten sonra abonelik ücretinin tahsil edildiği andan itibaren Maçkolik Pro hizmeti elektronik ortamda sunulmaya başlanmaktadır.

4.2. Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulması esnasında ve/veya yenilenen dönemde herhangi bir nedenle abonelik ücretinin Maçkolik tarafından tahsil edilememesi halinde bu döneme ilişkin olarak Maçkolik’in Maçkolik Pro hizmetini sunma ve sağlama yükümlülüğü yoktur.

 

5. CAYMA HAKKI

5.1.İşbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu olan Maçkolik Pro hizmeti sağlanması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/1 (ğ) maddesinde belirtilen “ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kapsamında elektronik ortamda anında ifa edildiğinden Abone’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Abone, işbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu olan Maçkolik Pro Hizmetlerinin temel nitelikleri ve vergiler dahil abonelik ücretleri, ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Abone, Maçkolik Platformundaki içeriklerin kişisel ve ticari olmayan kullanımına yönelik olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.3. Abone, internette yaşanan kesintiler, internet kotasının dolması, internet hızının düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, deprem, yangın, sel, genel elektrik kesintisi, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Maçkolik’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

7. ABONE İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ

7.1.Abone, Maçkolik Pro hizmetlerine ilişkin şikayetlerini 0216 338 65 55 numaralı telefondan veya destek@mackolik.com e-posta adresine iletebilir. Ayrıca Abone, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, her yıl Aralık ayında Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırların miktarına göre mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvuruda bulunabilir.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1.Maçkolik tarafından, abonelik kurulması, abonelik işlemlerinin yerine getirilmesi ve abonelere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla (pazarlama vb.) Abone tarafından paylaşılan isim, soy isim, email adresi, doğum tarihi, cinsiyet vb. özel nitelikli olmayan kişisel veriler alınabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Abonelik işlemlerinin amaç ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere Abone tarafından iletilen kişisel veriler Maçkolik tarafından kaydedilebilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Abone, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun okuyarak kendisi tarafından abonelik işlemleri kapsamında ve abonelik amacıyla sınırlı olarak verilen kişisel verilerinin kaydedilmesini, işlenmesini ve aktarılmasını kabul etmektedir.

8.2.Abone, www.mackolik.com internet sitesinde yer alan başvuru formunu kullanarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini formun imzalı bir nüshasını Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak No:1 Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan Mackolik’e kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilir. Maçkolik tarafından bu talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır. Maçkolik talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını Abone’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Abone, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.