Kullanım Şartları

PLATFORM KULLANIM KOŞULLARI

Mackolik’e ait olan www.mackolik.com web ve mobil sitesi ile Mackolik Canlı Sonuçlar (mackolik.com) Uygulaması’ndan ve bahse konu siteler ile uygulama üzerinde forum da dahil sunulan her türlü araca (hep birlikte “Platform” olarak anılacaktır) erişerek, Platform’u görüntüleyerek veya kullanarak; Platform kullanımına dair koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla bağlı olacağınızı kabul etmektesiniz. Eğer işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Platformumuzu kullanmayınız. Aksi halde Platformumuz, yetkisiz ve fiil ehliyetsiz kullanımdan dolayı sorumluluk kabul etmez. Şirket, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve Platform’da yer alan diğer tüm sözleşme ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihte geçerlilik kazanacaktır. Bu değişiklikleri takip edebilmek açısından düzenli aralıklarla burada yer alan koşulları incelemenizi önermekteyiz.

Genel Bilgi

Platform, Şefik Bey Sokak, Recep Peker Cd., 34724 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından yönetilmektedir.

Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları’nın (“Koşullar”), Platform’u ziyaret etmek ve kullanmakla kendileri için yürürlüğe gireceğini ve Platform’a erişmeleri sürecinde ve sonrasında veya Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanmaları halinde bu Koşullar’a uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

Genel Hükümler

İşbu Platform, ilgili yasa hükümleri çerçevesinde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Platform, güncel spor haber içeriklerinin ve canlı sonuçlarının konu bazlı olarak ve kolektif bir şekilde yer verildiği ortamdır.  Platform’un kullanımından kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Bu nedenle Kullanıcılar’ın işbu Koşullar’a uygun davranması ve bu Koşullar’ı ihlal etmemesi önem taşımaktadır.   

Platform’da yer alan hiçbir unsur başka herhangi bir ortamda ya da mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yayımlanamaz, Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanılamaz. Şirket, Kullanıcılar’ın bu kurallara aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın işbu Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar için ilgili Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

Kullanıcıların Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform’a ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması; Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksamasına, bozulmasına yol açması, yazılım kodlarına müdahale etmesi, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, sunuculara erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

Kullanıcı, Platform’da başkaları için zararlı olan (örneğin virüsler, takip yoluyla taciz edici, nefret söylemi, başkalarına yönelik şiddeti savunan) davranışlarda bulunamaz.

Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup Şirket’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Şirket, Platform üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka uygulamalara ve internet sitelerine bağlantı verebilir. Bu tür sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.  

Bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan herhangi birinin kullanıcı için uygun olmaması halinde kullanıcı Platform’u kullanmayı her zaman durdurabilir. Şirketimiz, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm servisleri, Platform’a erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Kullanıcı bu sebeple herhangi bir zararının doğduğunu iddia etmeyeceğini / edemeyeceğini kabul etmektedir.

Kullanıcı, Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Koşullar’ın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar’ın, bu Koşullar’ı ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Platform’a orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Şirket, ilgili Kullanıcı’nın Platform kullanımını geçici veya daimi olarak durdurabilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

Maçkolik Pro Kullanımı

Yer verilen koşullar haricinde, Maçkolik Pro kullanım durumuna ilişkin olarak koşul ve şartlara, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamda [ ön bilgilendirme formu bağlantısı] ve [mesafeli satış sözleşmesi] bağlantılarından erişebilirsiniz.

Kullanıcı, Maçkolik Pro kullanımına başlanmadan önce bu metinlerin okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Koşulların Değiştirilmesi

Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Platform’da mevcut her türlü hizmet, ürün, bilgi ve sözleşme ile işbu Koşullar’ı değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme, Platform’u yeniden organize etme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Platform’da Koşullar’ın mevcut ve güncellenmiş versiyonu bulunmaktadır. Kullanıcı, Platform’un kullanılması ile birlikte mevcut versiyon ile bağlı olduğunu kabul eder. İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Fikri Mülkiyet Hakları

Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü fotoğraf, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Platform’da yayımlanmış bilgi ve içeriklere erişilmesi, bu bilgi ve içeriklerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi, Kullanıcılar tarafından Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, servis sağlayıcının sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcının fikri ve/veya sınai hak ihlali teşkil eden davranış/eylemleri sebebiyle diğer kullanıcılar ya da 3. kişiler ve/veya Şirketimiz nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarardan kullanıcı kendisinin münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

ŞİRKET, PLATFORM’A GİRİLMESİ, PLATFORM’UN YA DA PLATFORM’DAKİ BİLGİLERİN VE DİĞER VERİLERİN, PROGRAMLARIN VS. KULLANILMASI SEBEBİYLE DOĞABİLECEK DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. ŞİRKET, SAYILANLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, İŞLEMİN KESİNTİYE UĞRAMASI, HATA, İHMAL, SİLİNME, KAYIP, İŞLEMİN VEYA İLETİŞİMİN GECİKMESİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATASI HUSUSLARINDA HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. PLATFORM’A YA DA LİNK VERİLEN SİTELERE GİRİLMESİ YA DA PLATFORM’UN KULLANILMASI İLE ŞİRKET’İN KULLANIM/ZİYARET SONUCUNDA DOĞABİLECEK HER TÜR SORUMLULUKTAN, MAHKEME VE DİĞER MASRAFLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜR ZARAR VE TALEP HAKKINDAN BERİ KILINDIĞI KABUL EDİLMEKTEDİR.

ŞİRKET, PLATFORM’DAKİ İÇERİKLERİN HİÇBİR KOŞULDA GÜNCELLİĞİNİ, DOĞRULUĞUNU VEYA GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE, BU İÇERİKLER DOLAYISIYLA HİÇBİR SORUMLULUK ÜSTLENMEMEKTEDİR.

PLATFORM VE İLGİLİ İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP ŞİRKET’İN PLATFORM’UN KAPSAMINA İLİŞKİN OLARAK ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRLÜ GARANTİSİ BULUNMAMAKTADIR.

KULLANICI, PLATFORM VE PLATFORM İÇERİSİNDE SUNULAN HİZMETLERE ERİŞİMİN BÜYÜK ÖLÇÜDE KULLANICI’NIN İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISINDAN TEMİN EDİLEN HİZMETİN KALİTESINE DAYANDIĞINI VE SÖZ KONUSU HİZMET KALİTESİNDEN KAYNAKLI SORUNLARDA ŞİRKET’İN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞINI KABUL EDER.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Muhtelif Hükümler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz ve mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacak ve mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.

İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir maddenin yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın ve geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

İşbu Sözleşme, politika ve kurallara yönelik ve/veya Platform’da yer alan herhangi bir içeriğe ilişkin soru, öneri ve bildirimlerin info@mackolik.com adresine gönderilmesi ya da Platform’da yer alan “Bize Ulaşın” sekmesindeki formun doldurulması gerekmektedir.