Lig :
Adı DT Poz. Maç İlk / Son S Sezon
İrlanda Andy Keogh 1986 F 158 59 23 0 2014-2022 7
İspanya Diego Castro 1982 F 145 50 22 0 2015-2021 6
Uruguay Bruno Fornaroli 1987 F 79 35 15 0 2019-2023 4
Avustralya Adam Taggart 1993 F 54 25 5 0 2016-2023 4
Avustralya Chris Harold 1992 F 127 21 11 0 2013-2020 7
Avustralya Joel Chianese 1990 F 102 17 9 0 2016-2021 5
Sırbistan Nebojsa Marinkovic 1986 O 86 16 12 0 2013-2017 4
Avustralya Chris Oikonomidis 1995 O 41 16 4 0 2018-2021 3
Avustralya Neil Kilkenny 1985 O 91 12 16 0 2017-2021 4
Avustralya Jamie Maclaren 1993 F 39 11 1 0 2013-2015 2
Avustralya Rostyn Griffiths 1988 O 61 8 19 1 2013-2017 3
Avustralya Nicholas D'Agostino 1998 F 31 8 2 0 2019-2021 2
Brezilya Sidnei 1986 F 47 6 9 0 2013-2016 3
Avustralya Richard Garcia 1981 F 63 5 11 1 2014-2017 3
Macaristan György Sandor 1984 O 27 5 3 0 2015-2016 1
Avustralya David Williams 1988 F 19 5 3 0 2022-2023 2
Avustralya Daniel Stynes 1998 O 42 5 4 0 2017-2022 4
Yeni Zelanda Shane Smeltz 1981 F 13 4 3 0 2011-2014 3
Avustralya Shane Lowry 1989 D 73 4 25 0 2015-2019 4
İspanya Xavi Torres 1986 O 24 4 4 0 2017-2018 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 40 60
165 sonuç içinde 1 - 20 arası gösteriliyor