O G B M P
1 Honduras   6 4 0 2 12
2 Meksika   6 3 1 2 10
3 Jamaika   6 3 1 2 10
4 Kanada   6 0 2 4 2