O G B M P
1 ABD (K)   3 3 0 0 9
2 İspanya (K)   3 2 0 1 6
3 İngiltere (K)   3 1 0 2 3
4 Japonya (K)   3 0 0 3 0
  O G B M P
1 B.Britanya (K)   3 2 1 0 7
2 Kanada (K)   3 1 2 0 5
3 Japonya (K)   3 1 1 1 4
4 Şili (K)   3 0 0 3 0