O G B M P
1 Galler   3 2 0 1 6
2 İngiltere   3 1 2 0 5
3 Slovakya   3 1 1 1 4
4 Rusya   3 0 1 2 1
  O G B M P
1 İspanya   10 9 0 1 27
2 Slovakya   10 7 1 2 22
3 Ukrayna   10 6 1 3 19
4 Belarus   10 3 2 5 11
5 Lüksemburg   10 1 1 8 4
6 K. Makedonya   10 1 1 8 4