O G B M P
1 İtalya   10 7 2 1 23
2 Norveç   10 5 3 2 18
3 İskoçya   10 3 4 3 13
4 Slovenya   10 3 3 4 12
5 Belarus   10 2 4 4 10
6 Moldova   10 1 2 7 5