O G B M P
1 Ural   2 1 0 1 3
2 KAMAZ   1 1 0 0 3
3 TorpedoVla   1 0 0 1 0