O G B M P
1 SSCB   3 2 1 0 5
2 Yugoslavya   3 2 0 1 4
3 Uruguay   3 1 0 2 2
4 Kolombiya   3 0 1 2 1
  O G B M P
1 SSCB   4 4 0 0 8
2 Türkiye   4 2 0 2 4
3 Norveç   4 0 0 4 0