O G B M P
1 Güney Kore   8 4 4 0 16
2 Kuzey Kore   8 3 3 2 12
3 Suudi Arabistan   8 3 3 2 12
4 İran   8 2 5 1 11
5 B.Arap Em.   8 0 1 7 1
  O G B M P
1 B.Arap Em.   0 0 0 0 0
2 İran   0 0 0 0 0
3 Kuveyt   0 0 0 0 0
4 Suriye   0 0 0 0 0
  O G B M P
1 B.Arap Em.   3 1 2 0 5
2 Irak   3 1 2 0 5
3 Umman   3 0 3 0 3
4 Bahreyn   3 0 1 2 1