O G B M P
1 Avustralya   8 6 2 0 20
2 Japonya   8 4 3 1 15
3 Bahreyn   8 3 1 4 10
4 Katar   8 1 3 4 6
5 Özbekistan   8 1 1 6 4
  O G B M P
1 Avustralya   0 0 0 0 0
2 Çin   0 0 0 0 0
3 Irak   0 0 0 0 0
4 Katar   0 0 0 0 0
  O G B M P
1 Kuveyt   3 2 1 0 7
2 Suudi Arabistan   3 1 2 0 5
3 Katar   3 1 1 1 4
4 Yemen   3 0 0 3 0