O G B M P
1 Fildişi Sahili   6 3 3 0 12
2 Mozambik   6 2 2 2 8
3 Madagaskar   6 1 3 2 6
4 Botswana   6 1 2 3 5